2251029409 Καραντώνη 7, Μυτιλήνη gkamatso@otenet.gr